Yakuza 0

Genre: Action

Entwickler: Ryu ga Gotoku Studio

Release: 01.08.2018 (PC), 24.01.2017 (PS4)